Be Informed en gemeentebestuur Londen lanceren digitale hulpverlening voor achterstandswijken Barking & Dagenham

In Londen heeft het gemeentebestuur onder leiding van Avril Mctyre met het Nederlandse bedrijf Be Informed een stichting opgezet onder de naam‘’Community Connect” (www.bandtogether.co.uk). Community Connect is een samenwerkingsverband dat is opgezet voor de Londense achterstandswijken Barking & Dagenham.

Gezinnen in die wijken hebben vaak problemen om de juiste informatie te vinden op maatschappelijke terreinen zoals schuldhulpverlening, het vinden van werk en wonen. En als die informatie vindbaar is dan is het vaak lastig om die te vertalen naar de eigen specifieke situatie. De applicatie, onder de naam Routemaster, helpt hulpzoekenden op interactieve wijze hierbij.

In Routemaster kun je middels vragen in begrijpbare taal eigen je persoonlijke situatie beschrijven. Vervolgens bepaalt het systeem –geautomatiseerd- de informatie en regels die van toepassing zijn, en presenteert deze aan de hulpzoekende in de vorm van een advies. Het advies geeft hierbij tevens de eventuele vervolgstappen aan.

Samenwerking gemeente Rotterdam en Be Informed voor digitale hulp achterstandswijken

De gemeente Rotterdam wil haar kennis over digitale hulp in achterstandswijken, aanbieden en delen met andere gemeenten in Nederland. Rotterdam doet in samenwerking met het Apeldoorns bedrijf Be Informed.

Digitale hulp voor achterstandswijken: bureau Frontlijn

In Rotterdam Zuid heeft bureau Frontlijn de hulpverlening ondersteund met een gedigitaliseerd kennissysteem (www.frontlijnwerken.nl) Onder leiding van oud-politieman Barend Rombout heeft het team van bureau Frontlijn de up-to-date informatie die wijkteams nodig hebben voor hulp aan gezinnen met problemen in een stabiel digitaal systeem uitgewerkt. De professionals in de wijk kunnen op een gebruiksvriendelijke manier informatie ophalen die ze in de betreffende situatie nodig hebben en een connectie maken met de betreffende diensten van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Steeds meer kan informatie worden gehaald uit de verschillende informatiesystemen van de gemeentelijke diensten.

Be Informed

Be Informed levert de software waarmee online veel informatie uit verschillende informatiebronnen (uit bestaande systemen van de gemeentelijke diensten, maar ook bronnen daarbuiten zoals UWV, zorginstellingen en woningcorporaties) wordt ontsloten. De software stelt een aantal vragen waardoor de specifieke eigen situatie van het gezin het uitgangspunt is van de vraag welk advies daarbij past. Be Informed robotiseert het kenniswerk als het ware waardoor supersnel en real time informatie op maat kan worden gegeven.