Terugkeer van een oude bekende: Jaco Hoff!

Jaco Hoff
Jaco Hoff

Per 1 juli a.s. keert een oude bekende terug bij Be Informed: Jaco Hoff!

Jaco komt het Product & Partner Support team versterken, dat zich met name richt op het ondersteunen van partners en klanten bij het modelleren en configureren van applicaties met het Be Informed software platform.

Jaco is reeds eerder 4 jaar werkzaam geweest voor Be Informed en is met al zijn ervaring een zeer welkome toevoeging!

Dynamisch bedrijf

Jaco zelf over zijn terugkeer: ,,Ik kijk er naar uit om weer bij Be Informed te gaan werken! Het is een prettig en zeer dynamisch bedrijf, met korte lijnen en weinig bureaucratie. Daar hou ik van! Het is prettig om met goede en ervaren mensen te werken en daarnaast biedt het internationale karakter van het werk ook de mogelijkheid om eens wat meer van de wereld te zien.

Met reeds 20 jaar ervaring in software engineering, met meerdere programmeertalen en modelleer platforms, en in verscheidene projectrollen brengt Jaco een berg expertise mee: ,,Ik heb voor veel verschillende typen klanten projecten uitgevoerd, variërend van (semi) overheid tot financiële instellingen en productie bedrijven. Mijn ruime ervaring met het integreren van software met systemen en services is bovendien erg nuttig, nu overal systemen, applicaties en apps met elkaar verbonden worden.

Certified Ethical Hacker

Cybercrime is waar mensen, bedrijven en overheidsorganisaties steeds vaker mee te maken krijgen en hierdoor aanzienlijke schade kunnen oplopen. Dat was aanleiding voor Jaco om zich hierin verder te verdiepen: ,,Ik mag mezelf een Certified Ethical Hacker noemen. Dat betekent dat ik weet hoe een hacker denkt en welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden om zijn kansen op succes zo klein mogelijk te maken. Deze kennis zal ik uiteraard gebruiken om Be Informed nog veiliger software op te laten leveren, en tevens onze klanten en partners adviseren op het gebied van cybercrime bestrijding.

Koffie drinkende business componenten

Als architect bij Be Informed ben ik vooral betrokken bij de ontwerpfase van implementatie projecten. Eén van de grootste voordelen van het Be Informed Platform in die fase is dat het een modelgedreven platform is. Met als resultaat dat je vrijwel onmiddellijk dat wat je vastlegt in de modellen ook kan tonen in een webapplicatie en bijbehorend documentatie portaal en ter plekke met je klant kan verifiëren.

Tweerichtingsverkeer

In plaats van eerst langdurig met de klant te praten over hun doelen, behoeften, eisen en wensen en het daarna pas vast te leggen in het Be Informed Platform, zitten wij dus vaak al tijdens dergelijke gesprekken te modelleren. Gewoon waar de klant bij zit. Dit leidt dan bijna vanzelfsprekend tot tweerichtingsverkeer. De klant vertelt ons niet alleen wat zij graag zouden willen zien, maar verwacht ook van ons dat we uitleggen hoe wij wat we horen vertalen in een ontwerp, hoe we rekening houden met toekomstige uitbreidingen, hoe we zorgen dat delen van de applicatie ook door andere systemen gebruikt kunnen worden, et cetera. Dat juichen wij alleen maar toe, want door dat tweerichtingsverkeer voelt de klant zich meer betrokken en dus eigenaar van de applicatie, wordt het beeld van de uiteindelijke applicatie alleen maar beter en kom je ook nog eens tot nieuwe inzichten.

Nou kan ik prima uitleggen wat de rationale achter een ontwerp is. Decompositie in business componenten; componenten hebben verantwoordelijkheid en eigenaarschap over eigen functionaliteit; ze zijn intern coherent en extern onafhankelijk; loosely coupled architectuur; dialoog tussen componenten alleen op de interface. Logisch, toch?

Voor architecten inderdaad waarschijnlijk niet meer dan logisch. Echter, wij zitten meestal met domein experts te ontwerpen. Domein experts die alles weten over hoe zij hun werk doen, wat daar allemaal bij komt kijken, waar de knelpunten zitten. Meestal hebben zij geen technische achtergrond. Als ik aan zou komen met bovenstaande uitleg en zou verwachten dat de domein experts er maar voor zorgen dat ze begrijpen waar ik het over heb, zou ik een aardige flater slaan.

De koffie metafoor

Dus: mijn taak als architect is niet alleen het opzetten van een goed ontwerp, maar ook zorgen dat mensen met een compleet andere achtergrond begrijpen wat ik doe en zich op die wijze betrokken laten voelen. Dat vergt een, soms flinke, vertaalslag. Ervaring leert mij dat het helpt om met metaforen te werken. Metaforen die dezelfde principes uitleggen, maar in een volstrekt andere context.

En ja, hoe leg je dan uit waarom je een decompositie in business componenten maakt? Aan de hand van koffie natuurlijk!

Stel je voor: bij een organisatie is iemand, laten we hem Bob noemen, in dienst wiens verantwoordelijkheid is zorgen dat bezoekers een kopje koffie krijgen wanneer zij dit willen. Bob kent alle regels met betrekking tot koffie geven aan bezoekers. Als het een eerste bezoek is, mogen ze koffie uit de dure bonenautomaat en hebben ze keuze uit alle mogelijkheden. Bij een tweede bezoek, mogen ze koffie uit de bonenautomaat, maar hebben ze een beperkte keuze. De derde keer mogen ze alleen nog koffie uit de goedkope automaat. En na de derde keer moeten de bezoekers zelf maar koffie halen.

Dan vraagt een bezoeker aan Bob om een kopje koffie. Bob weet dan welke koffie hij mag aanbieden of dat hij de bezoeker vriendelijk moet vertellen dat hij inmiddels zijn eigen koffie wel een keer mag gaan halen. En dit weet Bob voor iedere bezoeker die binnenkomt. De bezoekers hoeven zelf niet te weten wat de regels zijn, die vragen gewoon om koffie en Bob zorgt wel dat hij de juiste vragen stelt en dingen doet. En als de regels veranderen en ook de eerste keer slechts een beperkte selectie uit de dure automaat aangeboden mag worden, hoeft alleen Bob dit verteld te worden.

Als ik begin met dit verhaal zitten mensen me soms aan te kijken met een blik van “waar ga jij het in vredesnaam over hebben?”. Maar gaandeweg zie ik kwartjes vallen. Snappen ze de vergelijking met hun business componenten die net als Bob verantwoordelijk zijn voor hun eigen dienstverlening aan andere componenten (de bezoekers).

Omvat bovenstaande vergelijking alle aspecten van het ontwerp? Zeker niet. Maar het omvat wel voldoende aspecten om mensen met een compleet andere achtergrond mee te nemen in het ontwerp. Om elkaar te begrijpen. En om dat wederzijds begrip te gebruiken om tot betere ontwerpen te komen die uiteindelijk uitmonden in applicaties die voorzien in de huidige behoeften van de klant en ook nog eens uitbreidbaar, robuust en flexibel zijn.

Linda Muselaars, Principal Architect bij Be Informed

Be Informed en gemeentebestuur Londen lanceren digitale hulpverlening voor achterstandswijken Barking & Dagenham

In Londen heeft het gemeentebestuur onder leiding van Avril Mctyre met het Nederlandse bedrijf Be Informed een stichting opgezet onder de naam‘’Community Connect” (www.bandtogether.co.uk). Community Connect is een samenwerkingsverband dat is opgezet voor de Londense achterstandswijken Barking & Dagenham.

Gezinnen in die wijken hebben vaak problemen om de juiste informatie te vinden op maatschappelijke terreinen zoals schuldhulpverlening, het vinden van werk en wonen. En als die informatie vindbaar is dan is het vaak lastig om die te vertalen naar de eigen specifieke situatie. De applicatie, onder de naam Routemaster, helpt hulpzoekenden op interactieve wijze hierbij.

In Routemaster kun je middels vragen in begrijpbare taal eigen je persoonlijke situatie beschrijven. Vervolgens bepaalt het systeem –geautomatiseerd- de informatie en regels die van toepassing zijn, en presenteert deze aan de hulpzoekende in de vorm van een advies. Het advies geeft hierbij tevens de eventuele vervolgstappen aan.

Samenwerking gemeente Rotterdam en Be Informed voor digitale hulp achterstandswijken

De gemeente Rotterdam wil haar kennis over digitale hulp in achterstandswijken, aanbieden en delen met andere gemeenten in Nederland. Rotterdam doet in samenwerking met het Apeldoorns bedrijf Be Informed.

Digitale hulp voor achterstandswijken: bureau Frontlijn

In Rotterdam Zuid heeft bureau Frontlijn de hulpverlening ondersteund met een gedigitaliseerd kennissysteem (www.frontlijnwerken.nl) Onder leiding van oud-politieman Barend Rombout heeft het team van bureau Frontlijn de up-to-date informatie die wijkteams nodig hebben voor hulp aan gezinnen met problemen in een stabiel digitaal systeem uitgewerkt. De professionals in de wijk kunnen op een gebruiksvriendelijke manier informatie ophalen die ze in de betreffende situatie nodig hebben en een connectie maken met de betreffende diensten van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Steeds meer kan informatie worden gehaald uit de verschillende informatiesystemen van de gemeentelijke diensten.

Be Informed

Be Informed levert de software waarmee online veel informatie uit verschillende informatiebronnen (uit bestaande systemen van de gemeentelijke diensten, maar ook bronnen daarbuiten zoals UWV, zorginstellingen en woningcorporaties) wordt ontsloten. De software stelt een aantal vragen waardoor de specifieke eigen situatie van het gezin het uitgangspunt is van de vraag welk advies daarbij past. Be Informed robotiseert het kenniswerk als het ware waardoor supersnel en real time informatie op maat kan worden gegeven.